9 lutego 2021 r. już po raz 17. obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Tegoroczna edycja Dnia Bezpiecznego Internetu będzie trwała do końca marca. Inicjatorzy przedsięwzięcia zachęcają wszystkich do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online.  Organizatorzy DBI 2021 chcą przede wszystkim podkreślić istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

Głównym celem DBI jest podejmowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli  i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym. Realizacji celów ma sprzyjać zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

W związku z powyższym nasza szkoła również przystąpiła do tej ogólnopolskiej akcji i zaplanowała wiele działań, o których społeczność uczniowską informują na bieżąco organizatorzy, nauczyciele oraz wychowawcy. O efektach tych działań  będziemy informować po zakończeniu przedsięwzięcia.