22 kwietnia setki milionów ludzi na całym świecie  obchodziło  Światowy Dzień Ziemi. Idea troski o niebieską planetę łączy ludzi niezależnie od narodowości, wyznania,  czy zawodu. Celem organizowanych akcji jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie.

     Uczniowie Kopernika  z klas 2btp i 2atp  w tym czasie  porządkowali posesję szkolną, a  uczniowie z  klasy 3alp uczestniczyli  w  Dniu Ziemi  zorganizowanym na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej  UMCS w Lublinie pod hasłem „ Odpowiedzialni za Środowisko”.  Jest to  jedno z zadań realizowanych w ramach szkolnego projektu ” Kopernik dla Ziemi”.

Opiekunkami grup były Wiesława Kołtuniewicz i  Anna Plak.