Wielka inauguracja!

Tak właśnie  możemy  zatytułować  wydarzenie, które miało miejsce w naszej szkole 5 września 2019 r.

Mieliśmy zaszczyt być organizatorami Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnictwa Branżowego 2019/2020. Nasza szkoła została wybrana nieprzypadkowo na miejsce tej uroczystości !  Stało się tak dlatego, że mamy najlepsze w Powiecie Lubelskim wyniki egzaminów zewnętrznych.  Współgospodarzami spotkania był Starosta Lubelski Pan Zdzisław Antoń oraz Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk.

Zaproszeni goście oraz cała społeczność szkolna uczestniczyła we mszy świętej odprawionej w kościele parafialnym. Homilię wygłosił ksiądz prałat Czesław Przech. Podczas kazania odwołał się do  trudnej historii Polski, z którą związane było jego życie. Zwracając się do młodzieży, podkreślił, jak ważne jest żyć w czasach pokoju.

Uroczysty charakter miał przemarsz z kościoła do szkoły. Uświetniła go obecność pocztów sztandarowych Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2 z Bełżyc, a także orkiestra dęta „Henryczki” ze szkoły im. Antoniego Kwiatkowskiego z Bychawy, która szła na czele pochodu.

Część oficjalną prowadzili nauczyciele Zespołu Szkół: Pani Agnieszka Kwiatkowska i Pan Adam Skraiński. Wszyscy uczestnicy zostali poproszeni o chwilę refleksji na temat bohaterów II wojny światowej. Do chwili zadumy skłonił film przygotowany przez Panią Joannę Wójtowicz- Mróz. Minutą ciszy uczczono pamięć poległych w czasie wojny. Otwarcia uroczystości dokonała Pani Elżbieta Kaszlikowska, Dyrektor Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach. Słowa powitania skierowała do szefa gabinetu politycznego Ministra Sprawiedliwości Pana Jana Kanthaka, Pana Andrzeja Figury reprezentującego Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, Pani Kurator Teresy Misiuk, pracowników Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz  Dyrektorów Delegatur KO w Zamościu i Chełmie, władz Powiatu Lubelskiego na czele z Panem Starostą Lubelskim Pana Zdzisławem Antoniem oraz wicestarostą Panem Andrzejem Chrząstowskim, radnymi Powiatu Lubelskiego i pracownikami Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych, Pana Ireneusza Łucki – Burmistrza Bełżyc, Pana Ryszarda Biernackiego – zastępcy Burmistrza Bełżyc oraz Pana Bogumiła Siramowskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej  w Bełżycach. Na uroczystości obecny był także ksiądz proboszcz  Janusz Zań. Powiatowe władze ZNP reprezentował prezes Powiatowego Oddziału Pan Janusz Różycki. Gościliśmy także Pana dr. inż. Michała Charlaka – prodziekana ds. studenckich Politechniki Lubelskiej, dyrektorów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Lubelski, dyrektorów szkół podstawowych z terenu Bełżyc, placówek oświatowych i zakładów pracy z terenu Powiatu Lubelskiego. Serdeczne słowa powitania Pani Dyrektor skierowała także do nauczycieli i uczniów.

W części oficjalnej zabrała głos Pani Kurator Teresa Misiuk, która podkreślała, jak ważna jest rola kształcenia branżowego i jak wiele korzystnych zmian wprowadziła reforma szkolnictwa zawodowego w tym zakresie. Pan Zdzisław Antoń Starosta Lubelski w swoim wystąpieniu mówił o roli pasji w wykonywaniu zawodu, właściwych wyborach dokonywanych przez młodych ludzi oraz o konieczności budowania marki szkoły. Pani Elżbieta Kaszlikowska przedstawiła rys historyczny rozwoju szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół. Listy do uczestników spotkania skierowali: Wojewoda Lubelski prof. Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Rektor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie prof. dr hab. Stanisław Michałowski.  Pani Daria Studzian, właścicielka firmy „Jolstef” i Pan Mariusz Dudkowski, który prowadzi Biuro Usług Geodezyjnych reprezentowali pracodawców z terenu Bełżyc, którzy naszych uczniów przyjmują na praktyki zawodowe, a absolwenci „Kopernika” znaleźli już u nich zatrudnienie. Głos zabrali również Michał Nowak i Cezary Gajowiak, którzy Zespół Szkół ukończyli  w 2018 roku. Jako ostatnia głos zabrała Pani Anna Paszkowska- Bednarska z Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie, filia w Bełżycach.

Część nieoficjalną poprowadzili uczniowie klasy 4 at Technikum, Wiktoria Hemperek i Adrian Prościński, którzy z młodzieńczym wdziękiem przypomnieli, jak ważne są marzenia  i panowanie nad własnym życiem. Wiersz Joanny Kulmowej pt. „Nie wyrastaj z marzeń” przedstawili uczniowie klasy 2at Technikum, Karolina Mastalerz i Adrian Psionka. Motywujący charakter miała również piosenkaz repertuaru Anny Wyszkoni „Biegnij przed siebie”, którą zaśpiewała Małgorzata Minik, absolwentka naszego Liceum Ogólnokształcącego, a obecnie studentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W związku z tym, że rozpoczynaliśmy rok szkolnictwa branżowego, widzowie mogli obejrzeć scenkę do wiersza Pani Agnieszki Kwiatkowskiej odegraną przez uczniów kształcących się u nas w rożnych zawodach, a także w Liceum Ogólnokształcącym. Informatyków reprezentowali Mikołaj Wójcik i Dominik Wójcik z klasy 3 it Technikum, specjalistów od pojazdów samochodowych Mateusz Dudek i Jakub Madej z klasy 3 bt Technikum Mechanicznego, Adrian Psionka z klasy 2 at Technikum organizację reklamy, żywieniowców Natalia Taramas z klasy 3 gt, geodetów Dominik Fijałkowski z klasy 4at, fryzjerów Agata Bukowska i Aneta Welc z klasy 3 az  Szkoły Branżowej I stopnia, natomiast uczniów LO Rafał Żuchnik z klasy 2 a LO. Sportowców, którzy stanowią w naszej szkole liczną grupę, reprezentowali uczniowie 1 atp Technikum, Kamil Miąc i Radosław Kozak. Następnym punktem programu był  film przygotowany przez Panią Annę Matysek prezentujący szkolną codzienność. W finale części artystycznej  wystąpiły uczennice z klasy 2 a LO: Martyna Głowacz, Sandra Zygo, Aleksandra Wit, Wioleta Pietrzyk, Emilia Kuśmierska, Karina Pizoń. Scenka odegrana przez dziewczyny wykazała, że na życie młodego człowieka wpływ ma upływający czas oraz  szkoła, w której uczniowie i nauczyciele są najważniejsi!

O wystrój szkoły w tym szczególnym dla nas dniu zadbali  nauczyciele Zespołu Szkół,  a wszystkie prace koordynowane były przez Panią Annę Biernacką i Emilię Rybacką.

 

Anna Matysek

Kliknij i zobacz fotorelację