Harmonogramy egzaminów zawodowych

Komunikat dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 r. 
Formuła 2012 i 2017. Komunikat o pomocach-cz.pisemna -PP2012_2017

Komunikat dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 r. 
Formuła 2012 i 2017. Komunikat o pomocach-cz.praktyczna -PP2012_2017

Komunikat dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2021 r. 
Formuła 2019. Komunikat o pomocach-cz.pisemna -PP2019

Komunikat dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2021 r. 
Formuła 2019. Komunikat o pomocach-cz.praktyczna -PP2019