Komunikat dla zdających egzamin maturalny w 2021 r. i rodziców:
Prosimy Zdających oraz ich Rodziców o zapoznanie się z zamieszczonymi niżej ,,Wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r.” Szczególną uwagę należy zwrócić na fragmenty wyróżnione kolorem czerwonym.

Wytyczne_CKE_MEiN_i_GIS