Komunikat nr 2 dla zdających egzamin maturalny 2021 i ich rodziców:
Jeżeli ze względów zdrowotnych zdający nie może zasłaniać ust i nosa maseczką, zdający lub jego rodzice przekazują stosowną informację dyrektorowi szkoły nie później niż 27 kwietnia 2021 r.. Zdający przystępuje wówczas do egzaminu       w oddzielnej sali egzaminacyjnej.