Uczniowie klasy III Branżowej Szkoły I stopnia oraz ich Rodzice!

            Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 28 maja uczniowie klasy III mogą  od 1 czerwca uczestniczyć w zajęciach praktycznych przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Warunkiem udziału jest pisemna zgoda ucznia /lub rodzica w przypadku niepełnoletniego ucznia/ oraz wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w sekretariacie szkoły lub do wychowawcy. Uczestnictwo w zajęciach wymaga dostosowania się do zapisów zawartych w procedurze bezpieczeństwa obowiązującej   w szkole.

            Dyrektor szkoły:

                                                                     Elżbieta Kaszlikowska