Cele konkursu:

  1. Uczczenie  11 listopada Narodowego Święta Niepodległości .
  2. Przedstawienie ciekawych miejsc, osób, piękna przyrody, obiektów sakralnych, przydrożnych kapliczek itp.
  3. Konkurs adresowany jest do uczniów ZS im .Mikołaja Kopernika
    w Bełżycach.

Regulamin

  1. Praca musi być wykonana techniką fotokalażu.
  2. Prace konkursowe w formie tylko elektronicznej należy przesłać na adres:l.skrainska@l.zs-belzyce.edu.pl do dnia 20 listopada.
  3. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe, dyplomy oraz celujące  oceny cząstkowe z przedmiotu informatyka.
  4. Rozstrzygnięcie konkursu: 25.11.2021.