Zapraszamy wszystkich uczniów klas 2 i 3 technikum w zawodzie technik informatyk do wzięcia udziału w konkursie „Sprawdź czy zdasz”.

Celem konkursu będzie sprawdzenie, podsumowanie i ewaluacja wiedzy zdobytej przez uczniów.

Konkurs opierał się będzie na rozwiązaniu testu zamkniętego składającego się ze standaryzowanych pytań z przedmiotów zawodowych teoretycznych. Uczniowie, którzy uzyskają 40% pozytywnych odpowiedzi otrzymają pozytywne oceny z wybranego przedmiotu zawodowego.

Konkurs odbędzie się online w wybranym terminie przez klasę. Przeprowadzą go nauczyciele przedmiotów informatycznych.

Zapraszamy. K.Landos, K. Czapla, J. Wójcik