Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – Barwy narodowe 

Biało-krwawy,
Krwawo-biały, lniany
Opatrunku, który zwiesz się: sztandar,                  
Coś się z wielkim krwotokiem uporał!
Wiatr rozwija ten dokument rany,
Wznosi w górę bohaterski bandaż,
Tę pamiątkę,
Ten dług
I ten morał.


Nasza Szkoła była współorganizatorem obchodów Dnia Flagi. Przygotowanie uroczystości koordynowała  p.  Elżbieta Kaszlikowska, a w działania z tym związane włączyli się: p. Anna Biernacka, p. Emilia Rybacka, p. Jacek Górski, p. Grzegorz Zagajewski, wychowawcy oddziałów.

2 maja 2022 r. na placu przed budynkiem szkoły zgromadzili się licznie mieszkańcy Bełżyc, w tym przede wszystkim dzieci i młodzież. Oficjalnego otwarcia obchodów dokonali Pan Ireneusz Łucka, Burmistrz Bełżyc i Pani Anna Matysek, Dyrektor Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika. W asyście strażaków oraz członków grupy motocyklowej Wydech uczestnicy uroczystości przemaszerowali z flagami ulicą Lubelską do parku. Tam odśpiewano hymn Polski a następnie wysłuchano kilku tekstów literackich o fladze recytowanych przez uczniów klasy 3. Liceum Ogólnokształcącego.

Nasi uczniowie, wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Podstawowej w Krzu,  wzięli też udział w obchodach Święta 3 Maja. Na placu w parku miejskim odtańczyli poloneza. Taneczny układ przygotowały p. Justyna Ślusarska i p. Anna Białecka.

Udział Szkoły w obchodach pięknie wpisuje się w cele wychowania patriotycznego, do którego w ,,Koperniku’’ przywiązuje się dużą wagę.

Galeria Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Galeria obchody Święta 3 Maja

                                

                                          Elżbieta Kaszlikowska