Uwaga słuchacze KKZ w zawodzie rolnik od 18 września zaczynają się zjazdy. Sprawdź plan zajęć