W dniu 16.04.2021r. w Zespole Szkół w Bełżycach odbyła się lekcja otwarta przeprowadzona przez nauczyciela fryzjerstwa – Katarzynę Pietrak. W lekcji uczestniczyli uczniowie klasy IIbsi w zawodzie fryzjer.

Tematem przeprowadzonej lekcji były: Nowoczesne zabiegi fryzjerskie.
W zajęciach brała udział grupa młodzieży z zajęć praktycznych pracowni wykonania i stylizacji fryzur.  Miejscem do przeprowadzenia 6 godzinnych zajęć była pracownia fryzjerska, w której to uczniowie mają możliwości przeprowadzenia ćwiczeń w formie praktycznej z wykorzystaniem materiałów i środków dydaktycznych.  

Uczniowie po rozpoczęciu lekcji zostali zapoznani z tematem, celami lekcji, formami i metodami pracy na zajęciach. Następnie uczniowie zostali podzieleni na 5 grup (wg stanowisk pracy), które miały za zadanie:
– zdiagnozować stan włosów i skóry głowy,
– wykonać zabieg pielęgnacyjny włosów i skóry głowy,
– wykonać nietrwałe odkształcanie włosów i formowanie fryzury,
– wykonać strzyżenie damskie i męskie włosów,
– wykonać zmianę koloru włosów.

Uczniowie wg metody uczących się grup przemieszczali się na poszczególne stanowiska powtarzając kolejny zakres materiału. Po przejściu wszystkich stanowisk uczniowie samodzielnie uzupełniali lub analizowali czy wszystko zostało opisane w kartach diagnostycznych i wykazach, celem utrwalenia wiadomości oraz stopnia opanowaniu materiału.

Po wspólnej analizie powierzonych zadań uczniowie wypowiedzieli się na temat zajęć, w których uczestniczyli a następnie ocenili siebie nawzajem. Zajęcia zostały podsumowane przez nauczyciela oraz ocenione zostało zaangażowanie uczniów jak i umiejętności które nabyli podczas ćwiczeń.

Lekcja przebiegała w atmosferze współpracy oraz w odpowiednim tempie co pozwoliło każdemu z uczniów przypomnieć wiadomości z powtarzanego materiału oraz przećwiczyć umiejętności praktyczne z nowoczesnych zabiegów fryzjerskich.