Rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się dziś w „Koperniku” zgodnie z obostrzeniami wynikającymi z procedur przeciwdziałania Covid-19. Na sali gimnastycznej powitaliśmy uczniów klas pierwszych. Powitanie odbyło się w dwóch turach po to, by młodzież mogła czuć się bezpiecznie. Dyrektor Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika pani Elżbieta Kaszlikowska w swoim wystąpieniu życzyła pierwszoklasistom, by realizowali swoje pasje i kierowali się marzeniami, wykorzystując wszystkie atuty szkoły. Przedstawiła również wychowawców, którzy będą sprawować opiekę nad pierwszymi klasami. Uroczystość prowadził Daniel Kamiński z klasy 2 atg Technikum. 

       1 września wiąże się również z rocznicą wybuchu II wojny światowej. Bohaterów poległych w czasie wojny uczciliśmy minutą ciszy, wierszem, którzy recytowała Wioleta Pietrzyk z klasy 3 a LO oraz filmem „Niezwyciężeni”. Przedsmak nowych zadań zapewnił film ukazujący naszych uczniów w pracowniach przedmiotowych. 

     Uczniowie pozostałych klas spotkali się z wychowawcami w pracowniach. Spotkania odbyły się o różnych godzinach. 

   Wszystkim uczniom „Kopernika” życzymy zapału do nauki i wytrwałości w dążeniu do życiowych celów.