Z racji pandemii zajęcia XI Nocy Biologów, na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS, trwały od rana. Obok zajęć stacjonarnych odbyły się także online.

Uczniowie naszej szkoły z klas 3alg, 3alp,1ctp, 3btg i 4gt, na 2 i 7 godz. lekcyjnej, w sali biologicznej uczestniczyli (online) w dwóch wydarzeniach Nocy Biologów.

Spośród kilkunastu oferowanych prezentacji, pokazów i doświadczeń wybraliśmy prezentacje pod tytułem „Mikrobiota człowieka – o skomplikowanych relacjach między nami, a mikroorganizmami” przeprowadzoną przez dr Monikę Marek-Kozaczuki i dr hab., prof. uczelni Sylwię Wdowiak-Wróbel z Katedry Genetyki i Mikrobiologii.

W prezentacji przedstawione zostały drobnoustroje (bakterie i grzyby) na różnych podłożach mikrobiologicznych, preparaty mikroskopowe oraz omówione zostały relacje mikroorganizmy-człowiek.

Uczniowie obserwowali także pokazy niezwykłych doświadczeń biologicznych przenoszących nas do kolorowego świata nauki przeprowadzonych przez Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów „Bakcyl”.

Na koniec dla uważnych obserwatorów zorganizowany został mini-konkurs z nagrodami.

Anna Plak