Uczniowie ,,Kopernika’’ Daniel Kamiński i Jakub Złotek kształcący się w zawodzie
technik informatyk opracowali i zrealizowali w okresie trzech miesięcy projekt edukacyjny
pod nazwą „Nowy Kopernik, wszechświat ten sam”.

Główne cele projektu:

  • Modyfikacja narzędzi budujących wizerunek szkoły,
  • Rozwój kompetencji cyfrowych.


Efekty projektu:

  • nowa strona internetowa szkoły,
  • nowe Logo szkoły,
  • materiały promocyjne w postaci broszury oraz plakatu,
  • Film promocyjny (dostępny pod postem)

Opiekę merytoryczną nad realizacją projektu sprawowali nauczyciele Pani Anna Białecka oraz Pan Karol Czapla. W ich opinii uczniowie wykazali się kreatywnością, samodzielnością i dużym zaangażowaniem.
Za realizację projektu uczniowie otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez Panią Elżbietę Kaszlikowską, dyrektora Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika.

Film promocyjny 2021 / 2022