O godzinie 9.00 na sali gimnastycznej w naszej szkole stawili się uczniowie klas pierwszych, ich rodzice oraz kierownictwo i nauczyciele. W uroczystości wziął również udział zastępca przewodniczącego Rady Rodziców pan Piotr Kołtuniewicz. Dokumentację fotograficzną przygotował pan Konrad Kliczka. Krótkie spotkanie inauguracyjne uświetnił występ “Gwiazdek “Kopernika”, które wykonały utwór pt. “Chcę tu zostać”.

Wszystkim naszym uczniom życzymy, aby ten rok szkolny wiązał się z samymi sukcesami, rozwojem pasji i zainteresowań. 

Zdobywajcie wiedzę, cieszcie się młodością, bądźcie kreatywni i konsekwentni, a osiągniecie zamierzone cele. 

My Wam w tym pomożemy! 

Kierownictwo i nauczyciele 
Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika