Uczniowie klas drugich i trzecich liceum i technikum wspólnie z nauczycielami przygotowali sesję poświęconą Ignacemu Łukasiewiczowi. Poruszyli problem katastrof ekologicznych jakie pojawiły się na świecie w związku z wydobyciem i eksploatacją ropy. Atrakcją tej sesji były doświadczenia prezentujące właściwości ropy naftowej przeprowadzone przez uczniów. Sesja poświęcona Ignacemu Łukasiewiczowi była też okazją do wręczenia dyplomów laureatom konkursu „ Śladami powstania styczniowego na Lubelszczyźnie”- przeprowadzonego przez nauczycieli historii naszej szkoły. W związku z tym wśród zaproszonych gości i obserwatorów byli uczniowie klas 7 i 8 ze szkoły podstawowej w Niedrzwicy Dużej wraz z nauczycielami.