W czwartek 5 marca w „Koperniku” odbył się I etap VII Międzyszkolnego Konkursu Translatorskiego SKRZYDLATE SŁOWA. Uczniowie pracowali w skupieniu przez 90 minut, tłumacząc artykuł z języka polskiego na angielski lub niemiecki i piosenkę z języka obcego na polski. Nie mieli łatwego zadania, ponieważ teksty zawierały zwroty i struktury gramatyczne znacznie wykraczające poza wymagania programowe dla poszczególnych klas. Jury konkursu oceni kreatywność, poprawność językową, a także wierność przekładu. Wkrótce dowiemy się, kto będzie reprezentował „Kopernika” 29 kwietnia w finale konkursu, w którym udział wezmą uczniowie z 18 szkół powiatu lubelskiego, puławskiego i opolskiego.