Cele ogólne projektu
-promocja wśród młodzieży zasad zdrowego i świadomego odżywiania
– kultywowanie tradycji kuchni polskiej i regionalnej
– rozwijanie umiejętności zawodowych gastronomicznych
– wdrażanie do przestrzegania zasad przygotowywania i spożywania posiłków;
– doskonalenie umiejętności wyszukiwania, gromadzenia, i selekcjonowania informacji, pochodzących z różnych źródeł;

Czas trwania
Listopad/grudzień 2020r.

Miejsce realizacji:
Zespół Szkół Im. M. Kopernika w Bełżycach

Wykonawcy projektu:
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Opiekunowie projektu:
Elżbieta Maj, Anna Dacka,  Renata Garbacz

Działania zawarte w projekcie
Konkurs kulinarny „Szczypta świątecznego smaku”- forma zdalna– klasy: 1btp, 1bkp, 2bkp. 2btp, 2btg, 3btg, 4gt
Prezentacje multimedialne nt.:
– „Smaki polskich kuchni regionalnych”- klasa 3bt, 2btp,
– „Wegetarianizm” – klasa 2btg
Lekcje wychowawcze nt. „Zasady racjonalnego żywienia” – klasy 2btp, 2btg,
Zajęcia praktyczne – „Produkcja potraw dietetycznych – klasy 2btp, 2btg

Projekt edukacyjny – realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3. – z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.