Zapraszamy do zapoznania się z wykazem podręczników na rok szkolny
2021 / 2022 dostępnym poniżej.

Wykaz podręczników 2021 / 2022

W związku z trwającym jeszcze procesem rekrutacji wykaz podręczników do klas pierwszych zostanie podany 17.08.2021.