Klasy pierwsze (Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Branżowa Szkoła)

Podręczniki dla klas pierwszych będą opublikowane w sierpniu, po zakończeniu rekrutacji


Klasy drugie

Liceum Ogólnokształcące

Podręczniki 2al —> kliknij i zobacz wykaz

Technikum

Podręczniki 2 at —> kliknij i zobacz wykaz

Podręczniki 2 bt —> kliknij i zobacz wykaz

Podręczniki 2 ct —> kliknij i zobacz wykaz

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Podręczniki 2 ab  —> kliknij i zobacz wykaz


Klasy trzecie

Liceum Ogólnokształcące

Podręczniki 3 alp —> kliknij i zobacz wykaz

Technikum

Podręczniki 3 atp —> kliknij i zobacz wykaz

Podręczniki 3 ast —> kliknij i zobacz wykaz

Podręczniki 3 btp —> kliknij i zobacz wykaz

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Podręczniki 3 bsi —> kliknij i zobacz wykaz


Klasy czwarte

Liceum ogólnokształcące

Podręczniki 4 alp —> kliknij i zobacz wykaz

Technikum

Podręczniki 4 atg —> kliknij i zobacz wykaz

Podręczniki 4 atp —> kliknij i zobacz wykaz

Podręczniki 4 as. G. Zagajewski —> kliknij i zobacz wykaz

Podręczniki 4 ast M. Dubil —> kliknij i zobacz wykaz

Podręczniki 4 btg —> kliknij i zobacz wykaz

Podręczniki 4 btp —> kliknij i zobacz wykaz