W pierwszym tygodniu czerwca został rozstrzygnięty konkurs
o zbrodni katyńskiej.

Konkurs składał się z dwóch etapów.
W pierwszym etapie polegającym na rozwiązaniu testu wzięło
udział 18 uczniów. Prezentację multimedialną do drugiego etapu
przygotowało 3 uczniów. Komisja konkursowa w składzie Elżbieta
Kaszlikowska, Adam Skraiński, Grzegorz Zagajewski
zadecydowała o przyznaniu następujących miejsc:
I miejsce – Adam Jakubowski
II miejsce – Joanna Dorot, Damian Plewik

Zakończył się też szkolny etap konkursu o relacjach polsko-
węgierskich. Najlepszy wynik osiągnęła Dorota Wójcik.

Wszyscy uczestnicy konkursów są uczniami klasy 3alp Liceum
Ogólnokształcącego. Nagrody zostaną wręczone w dniu zakończenia
roku szkolnego.

Gratulujemy!