Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbędzie się 24 czerwca
2022 r.
o godzinie 8.00 na sali gimnastycznej w głównym budynku
szkoły przy ul. Bychawskiej 4.

Prosimy uczniów o zabranie swoich rzeczy z szatni, ponieważ szkoła
nie ponosi za nie odpowiedzialności.