W środę – 15 czerwca odbyło się spotkanie uczniów z Panem Rafałem Dobrowolskim. Jego organizatorami byli nauczyciele historii. 

Nasz Gość od wielu lat działa w Grupie Historycznej Zgrupowania Radosław. Jest inicjatorem i organizatorem  rajdu „Zapory”, który odbywa się  od 2013 r. W 2022 r. odbyła się w Bełżycach już jego 9. edycja.  Rajd majora „Zapory” bierze udział w programie „Warto być Polakiem”, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Lubelskiego. Celem programu jest pielęgnowanie polskości i wartości patriotycznych przez mieszkańców województwa lubelskiego.

Pan Rafał Dobrowolski przez długi okres czasu podejmował starania o budowę w Bełżycach pomnika upamiętniającego majora Hieronima Dekutowskiego ps. ,,Zapora’’. W tym celu powołał do życia Stowarzyszenie Komitetu Budowy pomnika majora Hieronima Dekutowskiego.

Młodzież obejrzała prezentację i wysłuchała wykładu nt. genezy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego oraz Żołnierzy Wyklętych. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyła się prezentacja munduru i uzbrojenia z tego okresu.

,,Żywe lekcje historii’’ są na pewno ciekawym uzupełnieniem oferty edukacyjnej Szkoły.

                                                           Elżbieta Kaszlikowska