Zakończyła się właśnie druga edycja projektu rządowego „Bezpieczna+”

21.11.2016r. w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach w ramach tego projektu odbyło się spotkanie z nauczycielami na temat „Pierwsza pomoc w sytuacji kryzysowej”, które poprowadziła psycholog Aleksandra Palczewska-Chrześćjan.

Uczestnicy zapoznali się z przebiegiem kryzysów rozwojowych i sytuacyjnych. Szczególną uwagę poświęcono kryzysom w okresie adolescencji, przebiegających często bardzo burzliwie. Prowadząca zwróciła uwagę, że kryzys może być też szansą na zmianę konstruktywną i rozwój, jeśli  znajdzie się właściwą pomoc i skorzysta z własnych zasobów. Opracowano schemat postępowania, wskazówki dla interwenta w różnych sytuacjach kryzysowych, np.:

– w przypadku używania środków psychoaktywnych,

– po stracie kogoś bliskiego,

– w przypadku myśli samobójczych i tendencji suicydalnych,

– agresji na terenie szkoły.

Natomiast 17.11.2016r.  odbyło się spotkanie dla rodziców na temat „Rola rodziców w drodze ku dorosłości”. Prowadząca zwróciła uwagę na specyfikę okresu dojrzewania, na znaczenie rodziny w rozwoju młodego człowieka, właściwe i niewłaściwe postawy rodziców. Uczestnicy mieli możliwość autoanalizy i rozpoznania swych atutów i słabości. Psycholog uwrażliwiła rodziców na sygnały ostrzegawcze obserwowane w zachowaniu dziecka, które mogą świadczyć o tym, że potrzebuje ono wsparcia rodziców. Podkreśliła istotną rolę autorytetów oraz wartości moralnych w rozwoju silnej i prospołecznej jednostki.

Wypracowane procedury:

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych związane z zasadami prowadzenia rozmowy z ofiarą i sprawcą

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych