RODO – Obowiązek informacyjny

Regulamin pracy zdalnej

Zarządzenie dyrektora w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Klauzula informacyjna – MONITORING WIZYJNY 

Statuty obowiązujące od 1 września 2022.

Statut Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach
Statut_Liceum_Ogólnokształcącego
Statut Technikum
Statut Branżowej Szkoły I Stopnia
Statut Branżowej Szkoły II Stopnia

Statuty obowiązujące w szkole policealnej oraz licecum ogólnokształcącym dla dorosłych
Statut_Szkoły_Policealnej dla Dorosłych
Statut Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Program wychowawczo-profilaktyczny
Program wychowawczy
Aneks do programu wychowawczego
Plan pracy szkoły
Regulamin e-dziennika
Regulamin Kursów Kwalifikacyjnych

Rejestr zarządzeń

 Dyrektora Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach
w roku 2021
Numeracja zarządzeń od 1. od września 2021 r.

L.pNr zarządzeniaDataW sprawie:
1.16/202129 stycznia 2021W sprawie organizacji pracy szkoły od 1 do 14 lutego 2021 r.
2.17/202117 lutego 2021W sprawie wprowadzenia Aneksu do ,,Regulaminu dziennika elektronicznego w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach’’
3.18/20216 kwietnia 2021W sprawie wprowadzenia w szkole ,,Regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika’’
4.19/20216 kwietnia 2021W sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu zamówień  publicznych w Zespole Szkół
im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach’’
5.20/20217 kwietnia 2021W sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach’’
6.21/202114 kwietnia 2021W sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu pracy Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika’’
7.22/202115 kwietnia
2021
W sprawie dokonania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym 2021 roku
8.23/202121 kwietnia 2021W sprawie organizacji egzaminu maturalnego w roku 2021
9.24/202127 kwietnia 2021W sprawie organizacji egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów klas najwyższych programowo
10.25/202128 kwietnia 2021W sprawie zmiany planu finansowego w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach na rok 2021
11.26/20214 maja 2021W sprawie zmiany planu finansowego w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach na rok 2021
12.27/202107 maja 2021W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku szkoły
13.28/202101 czerwca 2021W sprawie powołania zespołu powypadkowego
14.29/202101 czerwca 2021 W sprawie zmiany planu finansowego w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika na rok 2021
15.30/202123 czerwca 2021W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych
dla uczniów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika