Oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 2 do procedury nr 10

Plan pracy wychowawczej

Plan pracy zespołu przedmiotowego/problemowego Rady Pedagogicznej

Program pracy z uczniem zdolnym

Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego

Sprawozdanie z pracy zespołu zadaniowego/komisji Rady Pedagogicznej

Sprawozdanie z pracy koła zainteresowań

Sprawozdanie nauczyciela

Sprawozdanie wychowawcy

Sprawozdanie klasyfikacyjne

Sprawozdanie z prowadzonych zajęć wyrównawczych/zajęć dodatkowych przygotowujących do egzaminów

Sprawozdanie z pracy z uczniem słabym

Sprawozdanie z pracy z uczniem zdolnym

Sprawozdanie z pracy Społecznego Inspektora Pracy/Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia

Kryteria oceny pracy nauczyciela


Dni wolne od zajęć lekcyjnych

  • 02.11.2020
  • 04-06.05.2021
  • 04.06.2021
  • 22.06.2021