Oświadczenie o dochodach

Plan pracy wychowawczej

Plan pracy zespołu przedmiotowego/problemowego Rady Pedagogicznej

Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego

Sprawozdanie z pracy zespołu zadaniowego/komisji Rady Pedagogicznej

Sprawozdanie nauczyciela

Sprawozdanie wychowawcy

Sprawozdanie klasyfikacyjne

Sprawozdanie z pracy Społecznego Inspektora Pracy/Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia

Kryteria oceny pracy nauczyciela


Dni wolne od zajęć lekcyjnych

  • 14.10-15.10.2021
  • 02.05.2022
  • 04.05.2022-06.05.2022
  • 17.06.2022