Wykaz podręczników na rok szkolny 2021 / 2022
(Wykaz podręczników dla klas pierwszych znajduje się w folderze „Klasa 1”)

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [191.84 KB]

Wytyczne_CKE_MEiN_i_GIS

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik geodeta powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów:

a) zakładania i pomiaru osnów pomiarowych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu,
b) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych,
c) wykonywania pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów;

2) w zakresie kwalifikacji BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami:

a) wznawiania znaków granicznych i wyznaczania punktów granicznych, wykonywania podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości oraz wywłaszczeń nieruchomości,
b) aktualizacji i modernizacji bazy danych katastru nieruchomości,
c) wprowadzania danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:

a) przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
b) administrowania systemami operacyjnymi,
c) serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej,
d) przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;

2) w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

a) tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
b) tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
c) programowania aplikacji internetowych,
d) tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych:

a) wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych,
b) diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
c) wykonywania napraw pojazdów samochodowych;

2) w zakresie kwalifikacji MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych:

a) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych,
b) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych,
c) organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych,
d) przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik reklamy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego:

a) przygotowania elementów strategii reklamowej,
b) przygotowania elementów kreacji reklamowej,
c) produkcji reklamy;

2) w zakresie kwalifikacji PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową:

a) planowania kampanii reklamowej,
b) organizowania sprzedaży reklamowej,
c) realizowania kampanii reklamowej,
d) badania przekazu reklamowego.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:

a) oceniania j akości produktów,
b) przechowywania żywności,
c) obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,
d) obsługi sprzętu gastronomicznego,
e) przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,
f) wydawania dań

2) w zakresie kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych:

a) oceniania jakości żywności,
b) planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,
c) organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej,
d) wykonywania usług gastronomicznych,
e) ekspedycji potraw i napojów.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich:

1) prowadzenia konsultacji z klientem dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej,
2) doradzania w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury,
3) wykonywania pielęgnacji włosów i skóry głowy,
4) wykonywania nietrwałego i trwałego odkształcania włosów,
5) wykonywania strzyżenia włosów, golenia i formowania zarostu męskiego,
6) wykonywania zmiany koloru włosów,
7) wykonywania stylizacji fryzur.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:

1) oceniania jakości produktów,
2) przechowywania żywności,
3) obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,
4) obsługi sprzętu gastronomicznego,
5) przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,
6) wydawania dań.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych:


1) wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych;
2) diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
3) wykonywania napraw pojazdów samochodowych.

Opieka psychologiczno-pedagogiczna


Dni wolne od zajęć lekcyjnych

  • 14.10-15.10.2021
  • 02.05.2022
  • 04.05.2022-06.05.2022
  • 17.06.2022