NASZA SZKOŁA WSPÓŁPRACUJE Z:

• Miejskim Domem Kultury
• Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
• Komisariatem Policji w Bełżycach, Komendą Miejską Policji w Lublinie
• Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Bełżycach
• Centrum Konsultacji Edukacyjnej Absolwent
• Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bełżycach, OPS w Wojciechowie i Chodlu
• Caritas Polska – oddział w Lublinie
• Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
• Klubem Honorowych Dawców Krwi PCK im. S. Śliwińskiego w Bełżycach
• Stowarzyszeniem Profilaktyki i Psychoterapii Uzależnień w Kraśniku
• Redakcją Gazety Bełżyckiej, Panoramy Powiatu
• Towarzystwem Regionalnym Bełżyc

NASI UCZNIOWIE UZYSKUJĄ STYPEDNIA:

• Prezesa Rady Ministrów
• Starosty Lubelskiego
• Marszałka Lubelskiego
• Caritasu w ramach programu „Skrzydła”