X Gminny Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej w Bełżycach już za nami…

            Konkurs odbył się w naszej szkole 26 października. Wzięło w nim udział 7 placówek oświatowych z terenu gminy Bełżyce.  Motywem przewodnim były słowa Jana Pawła II -„Papieża wolności”, który poszukiwał wolności i  sam nazwał ją „jednym z wielkich dynamizmów ludzkiej historii”.

            Ze względu na jubileuszowy charakter tej edycji konkursu, Pani Elżbieta Kaszlikowska wręczyła Dyrektorom wszystkich placówek pamiątkowe statuetki z wyrazami uznania za przygotowanie uczniów do wszystkich 10. edycji. Podziękowania otrzymali też nauczyciele, którzy angażowali się w organizację konkursu od początku – Pani Anna Biernacka, Pan Jacek Górski.

Dekorację sali przygotowała Pani Anna Biernacka. Komisję konkursową tworzyli Pani Joanna Sidorowicz, Pani Elżbieta Rudnicka, Pani Dorota Minik, Pan Jacek Górski. Swoją obecnością zaszczycił uroczystość Pan Ireneusz Łucka, Burmistrz Bełżyc. Uczestnikom towarzyszyli Dyrektorzy i Nauczyciele  przedszkola i szkół podstawowych oraz rodzice.  Ważne i piękne słowa skierowała do organizatorów konkursu Pani Anna Matysek – Dyrektor Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika.

            W tematykę konkursu wprowadził Pan Adam Skraiński, który przypomniał okoliczności odzyskania niepodległości przez Polskę. Wysłuchaliśmy też piosenek o tematyce patriotycznej w wykonaniu ,,Gwiazdek Kopernika’’.

            Zmagania konkursowe rozpoczęły recytacje wierszy patriotycznych. Komisja konkursowa oceniła 14 wykonań. Decyzją jurorów zostali nagrodzeni:

1.      W kategorii wiekowej – oddziały przedszkolne:

ü  grupa 5.latków, Przedszkole nr 1 – 1 miejsce,

ü  Nikodem Sieńko, oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej w Babinie – 1 miejsce.

2.      W kategorii wiekowej – klasy 1-3:

ü  Kaja Garach, Szkoła Podstawowa nr 1 – 1 miejsce,

ü  Julia Bury, Szkoła Podstawowa nr 1 – 2 miejsce,

ü  Solomia Melnyk, Szkoła Podstawowa w Babinie – 3 miejsce.

3.      W kategorii wiekowej – klasy 4-6:

ü  Magdalena Zaborska, Szkoła Podstawowa w Babinie – 1 miejsce,

ü  Nikola Cywko, Szkoła Podstawowa w Matczynie – 2 miejsce,

ü  Martyna Błaszczak, Szkoła Podstawowa nr 1 – 3 miejsce.

4.      W kategorii wiekowej – klasy 7-8, szkoły ponadpodstawowe:

ü  Amelia Bednarczyk, Szkoła Podstawowa w Babinie – 1 miejsce,

ü  Wiktoria Słotwińska, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika – 2 miejsce,

ü  Paulina Pioś, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika – 3 miejsce.

W drugiej części konkursu uczestnicy wykonali 14 pieśni i piosenek patriotycznych. Jurorzy zdecydowali o następującej kolejności miejsc:

1.      W kategorii wiekowej – oddziały przedszkolne:

ü  grupa 5.latków, Przedszkole nr 1- 1 miejsce,

2.      W kategorii wiekowej – klasy 1-3:

ü  Zuzanna Babisz, Maja Gwóźdź, Maria Żuchnik, Szymon Wójcik, Michał Bogusz, Szkoła Podstawowa nr 2 – 1 miejsce,

ü  zespół wokalny, Szkoła Podstawowa w Matczynie – 2 miejsce,

ü  Zuzanna Karbowniczek, Aleksandra Matyjasik, Szkoła Podstawowa nr 1 3 Miejsce,

ü  Izabela Maciąg, Szkoła Podstawowa w Krzu – wyróżnienie.

3.      W kategorii wiekowej – klasy 4-6:

ü  Antonina Rakuś, Amelia Ptasznik, Szkoła Podstawowa nr 1 – 1 miejsce,

ü  Paulina Dybalska, Szkoła Podstawowa nr 1 – 2 miejsce,

ü  Zuzanna Dziatczak, Szkoła Podstawowa w Matczynie – 3 miejsce.

4.      W kategorii wiekowej – klasy 7-8, szkoły ponadpodstawowe:

ü  zespół wokalny, Szkoła Podstawowa w Babinie – 1 miejsce.

             Koncert laureatów oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 11 Listopada w Miejskim Domu Kultury.

            Organizatorzy składają podziękowania:

ü   Dyrektorom i Nauczycielom Przedszkola nr 1 oraz wszystkich szkół podstawowych z gminy Bełżyce za przygotowanie uczniów do konkursu,

ü  Pani Annie Matysek – Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika za wspieranie przedsięwzięcia,

ü  Pani Agnieszce Kwiatkowskiej i Pani Beacie Kamińskiej za przygotowanie naszych uczniów do konkursu,

ü  Pani Annie Biernackiej za wykonanie dekoracji i obsługę gastronomiczną,

ü  Paniom Renacie Garbacz i Elżbiecie Maj oraz uczennicom klasy 3ct Technikum za obsługę gastronomiczną konkursu,

ü  Panu Adamowi Skraińskiemu za wprowadzenie w tematykę konkursu,

ü  Panu Jackowi Górskiemu za przygotowanie do występu ,,Gwiazdek Kopernika’’,

ü  Panu Grzegorzowi Zagajewskiemu za zebranie opinii naszych uczniów na temat współczesnego patriotyzmu,

ü  Uczennicom klasy 2al za pomoc organizacyjną,

ü  Wiktorowi Babisz, Szymonowi Koziarskiemu, Bartkowi Bartoszcze, Jakubowi Maj z Technikum za obsługę techniczną.

 

                                                                                   Elżbieta Kaszlikowska