Druki szkolne

Podanie do Dyrektora Szkoły 

Wniosek rodzica o zwolnienie z wychowania fizycznego

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 

Rezygnacja z uczęszczania na lekcję religii(uczeń pełnoletni)

Rezygnacja z uczęszczania na lekcję religii(uczeń niepełnoletni)

Rezygnacja z uczestnictwa w lekcjach „WDŻ”(uczeń pełnoletni)

Rezygnacja z uczestnictwa w lekcjach „WDŻ”(uczeń niepełnoletni)