Dni wolne od zajęć lekcyjnych

  • 14.10.2021
  • 21.10.2022
  • 31.10.2022
  • 02.05.2023
  • 04.05.2023-05.05.2023
  • 08.05.2023
  • 09.06.2023