Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Prowadzimy nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodach:

Rolnik

 

1) Prowadzenie produkcji rolniczej (ROL.04)

Uzyskanie kwalifikacji Rolnika umożliwia m.in.: uprawę ziemi, a więc jej przygotowanie, obsianie lub obsadzenie, pielęgnowanie roślin oraz ich zbiór. Bardzo ważna jest umiejętność dobrania odpowiedniej gleby, nawozów i maszyn do określonej uprawy. Dotyczy to również gospodarstw ekologicznych, gdzie także używa się środków polepszających jakość plonów pochodzenia naturalnego. Rolnik powinien także potrafić zdiagnozować ewentualne choroby roślin i potrafić rozpoznać szkodniki.

Do zadań zawodowych Rolnika należy:

– odpowiedni dobór roślin,

– przygotowanie gruntów rolnych pod siew, obsiewanie, nawożenie,

– pielęgnowanie upraw,

– zbieranie plonów,

– opiekowanie się zwierzętami,

– doglądanie maszyn,

– koordynowanie prac w gospodarstwie,

– handel płodami rolnymi,

– inwestowanie dochodów i zdobywanie funduszy na rozwój gospodarstwa.

Po ukończeniu KKZ (Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy) kursant otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Po zdaniu egzaminu OKE, otrzymuje się świadectwo/dyplom potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Rolnik (Kod zawodu: 613003).

Uzyskane w ten sposób kwalifikacje zawodowe są zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, Rozporządzeniem MEN z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO.

 

 

 

 

 

 

Kucharz

 

1) Kwalifikacja: Przygotowanie i wydawanie dań (HGT.02)

Uzyskanie kwalifikacji Kucharza umożliwia m.in.: przyrządzanie różnego rodzaju potraw, dań, przekąsek, ciast i deserów. Kucharz pracujący na stanowisku szefa kuchni kieruje zespołem ludzi pracujących w kuchni. Jego zadaniem jest zapewnienie sprawnej organizacji funkcjonowania kuchni oraz odpowiedniej jakości podawanych potraw.

Do zadań zawodowych kucharza należy:

– planowanie produkcji,

– dbanie o asortyment,

– sporządzanie listy zapotrzebowania,

– odbieranie zamówień,

– ocenianie potraw, pobieranie próbek,

– kreowanie oferty posiłków, udoskonalanie menu,

– nadzorowanie procesem produkcji,

– pomoc dla pracowników w przyrządzaniu wyrobów,

– kreowanie nowych pomysłów kompozycji i potraw,

– nadzorowanie wydawania, podawania lub przewozu gotowych potraw,

– wszelkie czynności związane z rozliczaniem dostaw i innych spraw zarządzania,

– opracowanie programu działań i harmonogramów dla pracowników.

Po ukończeniu KKZ (Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy) kursant otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Po zdaniu egzaminu OKE, otrzymuje się świadectwo/dyplom potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Kucharz (Kod zawodu: 512001).

Uzyskane w ten sposób kwalifikacje zawodowe są zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, Rozporządzeniem MEN z dnia 16 maja 2019  r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO.

Fryzjer

 

1) Wykonywanie usług fryzjerskich (FRK.01)

Ukończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji Fryzjera umożliwia m.in.: podjęcie zatrudnienia w różnych zakładach fryzjerskich (damskich, męskich) oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Do zadań zawodowych fryzjera należy:

 – wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów,

 – wykonywanie zabiegów chemicznych włosów,

 – wykonywanie strzyżenia włosów,

 – stylizacja fryzur,

 – dobór fryzury, dopasowanej do kształtu twarzy klienta,

 – przedłużanie lub zagęszczanie włosów,

 – wykonywanie zabiegów regeneracyjnych włosów zniszczonych.

Po ukończeniu KKZ (Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy) kursant otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Po zdaniu egzaminu OKE, otrzymuje się świadectwo/dyplom potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Fryzjera (Kod zawodu: 514101).

 

Uzyskane w ten sposób kwalifikacje zawodowe są zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, Rozporządzeniem MEN z dnia z 16 maja 2019  r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO.

 

Cukiernik 

1) Produkcja wyrobów cukierniczych (SPC.01)

Ukończenie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji Cukiernika umożliwia m.in.: podjęcie zatrudnienia w cukierniach, restauracjach, hotelach, firmach produkujących czekolady lub słodycze. Można też założyć własną działalność gospodarczą          i np.: wypiekać torty na indywidualne zamówienie klientów – z okazji urodzin, ślubu, komunii, itp.

Do zadań zawodowych Cukiernika należy:

– produkcja wszelkiego rodzaju wyrobów cukierniczych, np. ciast, ciastek, lodów oraz ich dekorowanie

– rozliczanie przyjętych i wydanych surowców

– organizowanie własnego stanowiska pracy i stanowisk pracy podległych pracowników

Po ukończeniu KKZ (Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy) kursant otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Po zdaniu egzaminu OKE, otrzymuje się świadectwo/dyplom potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Cukiernik (Kod zawodu: 751201).

Uzyskane w ten sposób kwalifikacje zawodowe są zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, Rozporządzeniem MEN z dnia z 16 maja 2019  r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO.