RODO – Obowiązek informacyjny

Regulamin pracy zdalnej

Zarządzenie dyrektora w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Klauzula informacyjna – MONITORING WIZYJNY 

Statuty obowiązujące od 1 września 2022.

Statut Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach
Statut_Liceum_Ogólnokształcącego //Aktualizacja 31.10.2023
Statut Technikum //Aktualizacja 31.10.2023
Statut Branżowej Szkoły I Stopnia //Aktualizacja 31.10.2023
Statut Branżowej Szkoły II Stopnia //Aktualizacja 31.10.2023

Statuty obowiązujące w szkole policealnej oraz licecum ogólnokształcącym dla dorosłych
Statut_Szkoły_Policealnej dla Dorosłych
Statut Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Podanie o przyjęcie na zawodowy kurs kwalifikacyjny

Program wychowawczo-profilaktyczny
Program wychowawczy
Aneks do programu wychowawczego

Regulamin e-dziennika
Regulamin Kursów Kwalifikacyjnych

Dokumentacja szkolna(nauczyciel) 
Zgłoszenia identyfikatorów