Lista gości obecnych na Jubileuszu

Jubileusz zaszczycili swoją obecnością:

Pan Janusz Wawerski, ekspert ds. współpracy z samorządem, który reprezentował Ministra Edukacji i Nauki,

Pan Pan Zdzislaw Antoń – Starosta Lubelski, 

Pani Ewa Podkańska – Starszy Wizytator Lubelskiego Kuratorium Oświaty,

Pan Krzysztof Chmielik – Przewodniczący Rady Powiatu w Lublinie,

Radni Powiatu Lubelskiego: Pani Joanna Kaznowska, Pan Marcin Olszak, Pan Mateusz Winiarski, Pan Grzegorz Widelski

Pan Artur Rumiński – Sekretarz Powiatu Lubelskiego,

Pani Marta Janeczko – Skarbnik Powiatu Lubelskiego,

Pani Anna Zielińska – Dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.

Pan Ireneusz Łucka – Burmistrz Bełżyc,

Pan Grzegorz Kamiński – Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach,

Pani Anna Ostasz – z-ca Burmistrza Bełżyc

Pani Joanna Kaznowska – Sekretarz Gminy Bełżyce

Pan Dariusz Kamiński – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Pani Urszula Zielińska – Dyrektor Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Bełżycach,

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Powiatu Lubelskiego

Dyrektorzy szkół i placówek z terenu Gminy Bełżyce, Niedrzwica Duża, Borzechów

Pani Krystyna Tomczyk – Prezes Oddziału Okręgu Lubelskiego ZNP

Księża Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Nawrócenia Św. Pawła w Bełżycach: ks.Konrad Szlachta, ks.Paweł Szymański

Nauczyciele emeryci: Pani Marianna Żydek, Pan Andrzej Czaja, Pan Józef Rakuś,  Pan Zbigniew Gołofit

Byli Dyrektorzy „Kopernika”: Pani Elżbieta Kaszlikowska i Pan Stanisław Banach

Pan Wiesław Choduń dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki

Przewodniczący Rady Rodziców: Pan Bogusław Winiarski, Pan Grzegorz Dobrowolski, Pan Piotr Brewczak, Pan Grzegorz Kamiński oraz pełniący funkcję Przewodniczącego od września 2023 r. Pan Piotr Kołtuniewicz

Nauczyciele i pracownicy „Kopernika” – sprzed lat i obecnie pracujący w szkole

Uczniowie Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika oraz najważniejsi bohaterowie spotkania czyli absolwenci szkoły