Dyrektor – Anna Matysek

 

Wicedyrektor – Małgorzata Dubil

Wicedyrektor – Dariusz Grabek

 

 

Pedagog – Beata Siczek

Psycholog – Patrycja Jaworska

Pedagog specjalny – Magdalena Kur

 

Lp.

 

Nazwisko i imię

 

Nauczane przedmioty:
 

 

1.
Białecka Anna
wychowanie fizyczne
2.
Biernacka Anna
chemia, matematyka
3.
Błaszczak Wojciech
przedmioty zawodowe samochodowe
4.
Bukowska Dorota
geografia
5.
Czapla Karol
przedmioty zawodowe informatyczne
6.
Dacka Anna
przedmioty zawodowe gastronomiczne
7.
Dąbrowski Michał
matematyka
8.
Dubil Małgorzata
matematyka
9.
Garbacz Renata
przedmioty zawodowe gastronomiczne
10.
Gnatiuk Walentyna
język angielski
11.
Górski Jacek
edukacja dla bezpieczeństwa
12.
Górski Krzysztof
przedmioty zawodowe gastronomiczne
13.
Grabek Dariusz
przedmioty zawodowe samochodowe
14.
Gustyn Tadeusz
przedmioty zawodowe samochodowe
15.
Iwaniak Andrzej
przedmioty zawodowe samochodowe
16.
Iwaniak Marta
biblioteka
17.
Józefczak Kamil
przedmioty zawodowe samochodowe
18.
Kalicka Marta
przedmioty zawodowe gastronomiczne
19.
Kamińska Beata
język polski
20.
Kamiński Mieczysław
podstawy przedsiębiorczości
21.
Kasprzak-Czerwiec Anna
matematyka
22.
Kaszlikowska Elżbieta
historia, historia i teraźniejszość
23.
Kołtuniewicz Wiesława
geografia
24.
Koprowska Justyna
przedmioty zawodowe geodezyjne
25.
Kowalski Wojciech
wychowanie fizyczne
26.
Kwiatkowska Agnieszka
język polski
27.
Landos Krzysztof
przedmioty zawodowe informatyczne
28.
Maj Dorota
język niemiecki
29.
Maj Elżbieta
przedmioty zawodowe gastronomiczne
30.
Matysek Anna
język polski
31.
Pastwa-Zalewska Joanna
religia
32.
Pawłowicz Szymon
geografia
33.
Pietrak Katarzyna
przedmioty zawodowe fryzjerskie
34.
Plak Anna
biologia
35.
Plewik Mariusz
wychowanie fizyczne, zasady żywienia
36.
Rybacka Emilia
przedmioty zawodowe informatyczne
37.
Sierpińska Anna
język angielski
38.
Skraińska Lidia
przedmioty zawodowe informatyczne
39.
Skraiński Adam
historia, wiedza o społeczeństwie , historia i teraźniejszość
40.
Skubik Jacek
przedmioty zawodowe samochodowe
41.
Słotwińska-Jakubowska Anna
fizyka, informatyka
42.
Sobański Leszek
przedmioty zawodowe geodezyjne
43.
Stachyra Agata
język niemiecki
44.
Stawińska Anna
język polski
45.
Sudół Karolina
język angielski
46.
ks. Szlachta Konrad
religia
47.
Szpyra Magdalena
język angielski
48.
ks. Szymański Paweł
religia
49.
Wójcik Eliza
język polski
50.
Wójcik Jan
informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne
51.
Wójtowicz Andrzej
wychowanie fizyczne, wdżwr
52.
Zagajewski Grzegorz
historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie, historia
53.
Zagozdon Marcin
przedmioty zawodowe gastronomiczne