Rekrutacja 2024/2025

Szczegółowy Szkolny Regulamin Rekrutacji

 

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025

1. Zarządzenie Nr 11/2024 p.o Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 roku 

2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w szkołach ponadpodstawowych.

3. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych.

4. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół policealnych.

5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1 z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów