EGZAMIN MATURALNY

EGZAMINY ZAWODOWE

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku

Harmonogram części ustnej egzaminów maturalnych