EGZAMIN MATURALNY

EGZAMINY ZAWODOWE

Harmonogram egzaminów ustnych sesja MAJ 2024 dostępny w sekretariacie szkolnym.