W naszej szkoty realizowany jest projekt WEKTORY ŻYCIA. Do jego realizacji wybrana została klasa 2bl. Program ten jest skonstruowany zgodnie z rekomendacjami specjalistów dotyczącymi obecnego stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Są to zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych, służące kształtowaniu postaw prozdrowotnych i prorodzinnych. Pozwalają one odym ludziom odkrywać świat wartości i lepiej poznawać siebie. Zajęcia te mają na celu pomóc odzieży znaleźć odpowiedzi na nurtujące je w tym wieku pytania: Jak planować swoje dorosłe życie, Jak przygotować się do założenia rodziny, Czym kierować się przy dokonywaniu życiowych wyborów itp. Projekt ten jest realizowany w formie warsztatów składających się z 12 scenariuszy. Działania bazują w dużej mierze na grach edukacyjnych, bogatym zestawie pomocy dydaktycznych oraz aplikacjach webowych.