W Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach realizujemy podstawę programową w sposób nowatorski i innowacyjny, wychodząc poza tradycyjne ramy szkolnej edukacji.  Organizujemy wyjazdy do miejsc, które oferują unikalne możliwości rozwoju intelektualnego i praktycznego dla naszych uczniów. Dzięki tym inicjatywom mogą wykorzystać wiedzę teoretyczną w  praktyce, co znacząco zwiększa efektywność nauczania.

 W celu realizacji programu nauczania z fizyki zorganizowany został wyjazd dydaktyczny uczniów klasy 2at do Kosmoparku w Lublinie. To niezwykłe miejsce, gdzie uczniowie mogli poznać świat astronomii i kosmologii. W trakcie wizyty młodzież miała możliwość uczestniczenia w interaktywnych wystawach, pokazach planetarium oraz warsztatach naukowych. Dzięki temu poznali historię podboju Kosmosu i tajniki wszechświata, co zachęciło ich do rozwijania zainteresowań naukami ścisłymi i dalszego zgłębiania wiedzy.

Innowacyjny charakter miał również wyjazd uczniów klasy 1al do warszawskiego Centrum Nauki Kopernik oraz uczniów klasy 1ct i 3bt do Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności, znanej jako SOWA. Oba te miejsca oferują interaktywne wystawy i laboratoria, które umożliwiają uczniom samodzielne eksperymentowanie oraz odkrywanie praw rządzących przyrodą i technologią.  Podejście do nauki, oparte na doświadczaniu i samodzielnym dochodzeniu do wniosków, rozwija w uczniach ciekawość świata oraz umiejętność krytycznego myślenia.

Klasa 1al, przy okazji wyjazdu do Warszawy, poszerzyła swoją wiedzę historyczną dotyczącą Powstania Warszawskiego. Uczniowie obejrzeli  film „Kartka z powstania”, który dzięki współczesnej technologii wirtualnej rzeczywistości VR, pozwolił im stanąć ramię w ramię z powstańcami warszawskimi i uczestniczyć w jednym z najważniejszych wydarzeń zapisanych na kartach historii. Uczniowie obejrzeli również musical w Teatrze Roma pt.”We Will Rock You”.

Grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła w konferencji zorganizowanej jako Gala Dnia Bezpiecznego Internetu w  Teatrze Palladium w Warszawie. Na tej jubileuszowej konferencji z okazji 20-lecia wydarzenia mieli szansę zgłębić wiele fascynujących tematów, takich jak: „Szkoła na przyszłość, której nie znamy”, „Więcej niż dane: Internet w doświadczeniu nastolatki 3.0”, „Kto jest po drugiej stronie?”, „Budowa przestrzeni na relację w edukacji”, „Dopamina – w pętli z emocjami”, „Generatywna sztuczna inteligencja w edukacji – czy rozmawiamy o wszystkim, o czym warto rozmawiać?”. Ponadto mieli okazję obejrzeć koncert Sibel Kose. Udział w konferencji wzbogacił wiedzę uczestników na temat bezpieczeństwa w sieci i przyczynił się do realizacji treści z podstawy programowej przedmiotu informatyka.

 Istotnym elementem realizacji podstawy z przedmiotów humanistycznych był wyjazd uczniów 2at do Państwowego Muzeum na Majdanku. To miejsce o znaczeniu historycznym pozwala uczniom na bezpośrednie zetknięcie się z wydarzeniami II wojny światowej. Dzięki wizycie w muzeum nasi uczniowie mogli lepiej zrozumieć kontekst historyczny, rozwijać empatię i refleksję nad tragicznymi wydarzeniami przeszłości. Takie doświadczenie jest niezwykle wartościowe w kształtowaniu postaw humanistycznych i obywatelskich.

Przy okazji wyjazdu na Majdanek uczniowie zwiedzili również wystawę malarstwa autorstwa Janusza Sokoła – lublinianina, który jest pierwszym na świecie autorem malarstwa impresjonistów, postimpresjonistów, ekspresjonistów, neoimpresjonistów w trójwymiarze. Wystawa, którą zwiedzili, to fragment ekspozycji w 3D obrazów z wystawy zaprezentowanej w 1874 roku. Upamiętnia ona 150. rocznicę Pierwszej Wystawy Impresjonistów i jest zlokalizowana w siedzibie TVP Lublin.

Organizowane wyjazdy edukacyjne są doskonałym przykładem innowacyjnego podejścia do realizacji podstawy programowej. Wychodząc poza mury szkoły, umożliwiamy uczniom zdobywanie wiedzy w aktywny sposób. Takie doświadczenia nie tylko uzupełniają tradycyjne nauczanie, ale także motywują uczniów do ciągłego rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Aktywne uczestnictwa w wyjazdach edukacyjnych pozwala na odkrywanie fascynującego świata nauki i historii.

Opracowała:

Anna Słotwińska-Jakubowska