Światowy Dzień Ochrony Środowiska w Koperniku

W dniu 07 czerwca  z okazji obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowisk nauczyciele Zespołu Przedmiotów Matematyczno- Przyrodniczych przygotowali sesję proekologiczną dotyczącą ochrony przyrody. Sesję otworzyła Pani  wicedyrektor Małgorzata  Dubil. 

 W czasie tego wydarzenia młodzież naszej szkoły  wzięła  udział w ekologicznej grze terenowej, którą przygotowali uczniowie klas 2al i 2at pod opieką  Pani Doroty Bukowskiej i Pani Anny Słotwińskiej- Jakubowskiej. Następnie wspólnie obejrzeli  film o czynnych i biernych formach ochrony przyrody. 

Uczniowie klasy 4btp  Dominika Matlakowska  i Kacper Fijoł  zapoznali nas z rodzajami bioróżnorodności  w Polsce i na świecie,  a Pani Lidia Skraińska  z uczniem  klasy 1al Piotrem  Jakubowskim przedstawili przykłady praktycznego wykorzystania i ochrony różnorodności biologicznej. 

W dalszej części  spotkania uczennice Miriam Wójcik z klasy 2al i Malwina Leptuch z 3ct  przedstawiły prezentację na temat alternatywnych źródeł energii. 

Młodzież mogła także sprawdzić swoją  wiedzę ekologiczną  w Quizie, który poprowadziły uczennice Wiktoria Wójcik z klasy 2al i Zuzanna Golema z klasy 4atp.

Było także poetycko-ekologicznie dzięki  uczennicy  klasy  3al Julii  Malborskiej, która  recytowała  własny wiersz  „Jak chronić przyrodę”.

Na koniec  uroczystości  nauczycielki  Pani Anna Plak i Pani Słotwińska – Jakubowska  podsumowały  przeprowadzone w naszej  szkole działania ekologiczne,  a następnie wręczyły uczniom dyplomy i nagrody za udział w konkursach i olimpiadach proekologicznych.

 Organizatorzy dla młodzieży Kopernika przygotowali także słodkości i ekologiczne kanapki.

Dekorację  przygotowały Panie Anna Biernacka i  Dorota Bukowska

Za nagłośnienie dziękujemy uczniom klasy 4atp Wiktorowi Babiszowi i Szymonowi Koziarskiemu. 

Koordynator  – Anna Plak