EDUKACJA Z WOJSKIEM

W ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Edukacja z wojskiem” odbyło się szkolenie dla uczniów „Kopernika”, mające na celu podniesienie świadomości młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków, umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych.