Innowacja pedagogiczna „Od algorytmiki do robotyki” w klasie 2at

W roku szkolnym 2022/2023 dla klasy 1 at rozpoczynającej naukę w zawodzie technik
informatyk został wdrożony przez Annę Słotwińską-Jakubowską nowatorski program
edukacyjny pod nazwą „Od algorytmiki do robotyki”. Innowacja ta była również z sukcesem
realizowana w tym roku szkolnym w klasie 2at. Dzięki tej innowacji uczniowie mają
wyjątkową okazję do rozwijania swoich umiejętności w zakresie programowania,
projektowania oraz robotyki, co doskonale wpisuje się w nowoczesne podejście do edukacji
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). W ramach realizacji innowacji
uczniowie brali udział w :

 • pilotażowym programie Wirtualne Laboratoria Przyszłości

  W ramach tego programu uczniowie klasy 2at poszerzali swoją wiedzę i umiejętności
  projektowania w zaawansowanym programie Blender. Pracowali nad tworzeniem
  trójwymiarowych modeli i symulacji, co pozwoliło im na zdobycie praktycznych kompetencji
  w zakresie nowoczesnych technologii. Za swoje osiągnięcia w dniu 17 czerwca uczniowie
  odebrali certyfikaty potwierdzające podwyższenie swoich umiejętności projektowych. Jest to
  dowód na ich zaangażowanie i wysoki poziom zdobytej wiedzy.
 • projekcie CanSat

  Sześciu uczniów z klasy 2at wzięło udział w I etapie międzynarodowego projektu
  edukacyjnego CanSat, który polegał na zaprojektowaniu, zbudowaniu i przetestowaniu
  miniaturowego satelity wielkości puszki po napoju. Było to ogromne wyróżnienie i szansa na
  zdobycie cennych doświadczeń z zakresu inżynierii kosmicznej oraz pracy zespołowej przy
  realizacji zaawansowanych projektów technologicznych.
 • projekcie „Droga do przyszłości”

  Dodatkowo, pięciu uczniów uczestniczyło w projekcie „Droga do przyszłości”, w ramach
  którego doszli do finału konkursu. Przypominamy, że nasza drużyna realizowała zadanie
  konkursowe nt. „Inteligentne Miasto/Wieś”, którego celem było stworzenie makiety
  miejscowości Wierzchowiska Stare, ukazującej jak nowoczesne technologie mogą wpływać
  na rozwój społeczności lokalnej, przedstawiając świat przyszłości w trójwymiarowej
  rzeczywistości z wykorzystaniem druku 3D.
  Ich inicjatywa, pomysłowość i zaangażowanie to prawdziwy wkład w budowanie lepszej
  przyszłości, pełnej nowych możliwości i wyzwań. Projekt ten pozwolił uczniom na
  rozwijanie kompetencji w zakresie planowania kariery zawodowej oraz przygotowania do
  wyzwań przyszłości, z którymi z pewnością będą się mierzyć jako przyszli liderzy w swoich
  dziedzinach.
  Zdobyte umiejętności i doświadczenia będą stanowiły solidny fundament przyszłych
  sukcesów zawodowych młodzieży.

Koordynator
Anna Słotwińska-Jakubowska