Senat RP przyjął jednogłośnie uchwałę ustanawiającą 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika. Datę powiązano z rocznicą pięćset pięćdziesiątych urodzin i czterysta osiemdziesiątą rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika. Nasza szkoła nosząca imię tego wielkiego uczonego włączyła się aktywnie w obchody.

W dniu 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika oraz Dniu Nauki Polskiej uczeń z klasy 1at zainaugurował obchody Roku Mikołaja Kopernika w szkole. Przebrany za naszego Patrona odwiedził młodzież każdej klasy i przypomniał kilka ważnych informacji z życia uczonego. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali w salach i na korytarzach gazetki nawiązujące do dnia urodzin Patrona i Dnia Nauki Polskiej. Na lekcjach fizyki i geografii mieli również możliwość obejrzenia filmów dydaktycznych nawiązujących do działalności Kopernika. Uczniowie klasy 1at opracowali na lekcjach informatyki komiks związany z życiem i działalnością uczonego.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa we wszystkich klasach Technikum realizowany jest projekt edukacyjny „Mikołaj Kopernik – człowiek renesansu”. Celem projektu jest przybliżenie uczniom klas pierwszych postaci Patrona szkoły, a we wszystkich klasach poszerzenie wiedzy o Mikołaju Koperniku, zainteresowanie uczniów jego osiągnięciami, promowanie czytelnictwa i literatury popularnonaukowej, wdrażanie uczniów do poszukiwania informacji z różnych źródeł i ich analizy. W ramach projektu uczniowie przygotowali lekcje dotyczące życia i działalności M. Kopernika, wykonali materiały: prezentacje, plakaty, kalendarium, zakładki do książek. Do biblioteki zakupiono nowe książki dotyczące M. Kopernika, z księgozbioru został wydzielony dział „Śladami naszego Patrona”. We wszystkich klasach Technikum odbył się konkurs „Mikołaj Kopernik – życie i działalność”.  W ramach lekcji bibliotecznych w siedmiu klasach został zaprezentowany film oraz odbyła się pogadanka na temat patrona szkoły „Co wiemy o Koperniku?”.

Zgodnie z naszym szkolnym harmonogramem obchodów Roku Mikołaja Kopernika zaplanowaliśmy Dzień Patrona Szkoły na 31 marca, a w październiku 70 lecie szkoły, która od roku 1973 nosi imię Mikołaja Kopernika.

 Opracowały:

Anna Słotwińska-Jakubowska

Marta Iwaniak